Kort om Sunnivakoret

Sunnivakoret vart starta sommaren 2003 i samband med førebuinga til Sunnivafestspela og teaterkonserten "Lyset frå Selja", som hadde urpremiere på klosterøya Selja i 2004. Tidleg i juni 2003 møttest songarar frå fleire kor i Nordfjord og på Sunnmøre til eit storkor på ca 120 songarr, med den fyrste felles samlinga i Selje. Sidan har koret vore i full aktivitet med over hundre  konsertar av ulik art - m.a. på Vestlandet, Austlandet  og  Midt-Noreg.

Nøkkelpersonen i etableringsfasen var eldsjela Oddvar Stave, som dessverre døydde i 2008. Heilt frå starten av har Per Oddvar "Prots" Hildre vore dirigent og kunstnarisk leiar for koret. 

Koret har hausta svært gode kritikkar med sine konsertar, i alt over 110 i talet. Mange særs dyktige solistar og musikarar har fylgt Sunnivakoret på vegen, som til dømes Ytre Suløens Jass-ensemble med solistane Tricia "Teedy" Boutté og  Anne Marthe Slinning  for å nemne eit par. Dei siste åra har og koret fått fram sin eigen solist, Marita Bødal Nybakk.
Festspela i Bergen, Olavsdagane i Trondheim og Rørosmartnan er elles kjende arrangement som koret har deltatt på med konsertar. To utanlandsturar har det og blitt; New Orleans og Berlin.  Jubileumsåret 2023 blir markert med nyttårskonsertar på Åndalsnes og  Brattvåg, samt haustkonsert i Selje kyrkje, der det heile ein gong starta for 20 år sidan.

Koret  har pr. d.d.  vel 50 koristar frå StadVanylven og Kinn kommunar, som og var rekrutteringsregionar i starten. Men vi har også medlemer  frå andre kantar av landet, bl.a. Sunnfjord, Sunnmøre og austlandet. Fram til 2020 hadde koret meir eller mindre fast samarbeid med ulike folkehøgskular, bl. a Haugetun, Borgund og Sunnfjord, gjennom  kortkursseminar.  Dirigenten var då tilsett ved folkeskulen.  

Type your new text here.


Oddvar Stave, Sunnivakorets far med ei lita takk og påskjøning frå koret under ei samling i Sogn 2008.