Korleiinga

Styret 2023-2024

Leiar: Jon-Arve Trandal, (1år)
           Mobil: 97176589     Klikk for å sende e-post  til leiaren  

Styremedlemer:
Magne Holsvik, vald for 2 år i 2022
Trond Barstad, vald for 2 år i 2022
May-Britt Aam Hamre, vald for 2 år i 2022
Wigdis Honningsvåg , vald for 2 år i 2023
Anne Lise Sørensen , vald for 2 år i 2023
Jon-Arve Trandal, vald for 2 år i 2023

Leiar: Jon-Arve Trandal, vald for 1 år i 2023
 
(Val v/valnemnda: leiar Eli Eide vald
Følgjande står for val: Leiar- eitt år. Tre styremedlemmer - to år. To varamedlemmer- eitt år, to revisorar –eitt år, ein ekstra medlem(korrepresentant) i valnemnda- eitt år.)
Valnemnd 2023-2024: Leiar er Eli Eide Årevik. Medlemar:  Anita Steinsgard og Sølvi Gjerde kor-repr.
Varamedlemer:
1. Varamedlem Eli Eide vald for 1 år i 2023
2. Anita Steinsgård, vald for 1 år i 2023
Revisorar:
Klaus Iversen, vald for 1 år i 2023
Torstein Hagen, vald for 1 år i 2023
Kor-representant i valmenda:
Sølvi Gjerde, vald for 1 år i 2023